torsdag 25. april 2013

Nytt apportmoment


Rask avvliving av skadeskutt fugl før avlevering til fører. Noen nytt vi driver og trener inn nå :-)

lørdag 13. april 2013

To nye spillplasser, mye elg, 2 haner og en hare

Vi ser jo stadig noe.
På dagens tur gikk vi på truger i tette skogen. Råtten snø og ganske mye enkelte steder. Men trugene fungerer perfekt. Helt greit å gå med der det er stedvis bart også. Vi har skauen nærmest for oss selv nå - ikke mange andre som bruker truger, og skisesongen er over.
Etter tips navigerte vi oss frem til en myr vi aldri har vært på før - der det visstnok skulle ligge litt rester av en huk fra mange år tilbake - og ganske riktig, på myra rett foran hadde fuglene spilt på morrakvisten. Mulig vi prøver oss her senere på våren.

søndag 7. april 2013

Rekognosering etter spillplasser

De siste årene har det vært vel folksomt på Gaupesteinmarkas mest kjente spillplass, så vi tok oss en tur for å se etter alternativer. Det var førefall i marka og vanskelig å se om sporene vi fant var ferske. Men vi fant da noen nye steder med mye storfuglmøkk. Ivo fant også en orrhane som løp unna på beina, selv om han hadde begrenset aksjonsradius der han gikk med rulleline.